Blog/Changelog

Cover Image for Từ Lời Nói Đến Hành Động: Cách Tạo Video Hấp Dẫn Từ Văn Bản
·3 min read·Changelog

Trong thời đại số hóa, chúng ta đối mặt với thách thức trình bày văn bản một cách thu hút nhất, và việc tạo ra các video hấp dẫn là công cụ phù hợp cho mục đích này. Cho dù bạn là một nhà tiếp thị, người sáng tạo nội dung hay doanh nhân, việc học cách sử dụng công nghệ chuyển văn bản thành video có thể mở ra những thế giới mới. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày cách các nhà văn có thể biến tác phẩm của mình thành video mạnh mẽ và hấp dẫn người xem.

Cover Image for Hướng dẫn từng bước tạo video với TextToVideo.Bot
·3 min read·Changelog

Trong hướng dẫn hoàn hảo này về cách làm cho video của bạn trở nên hấp dẫn với sự trợ giúp của TextToVideo.Bot, chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước. Dù là thương hiệu, giáo dục hay tiếp thị, những hướng dẫn định hình này về việc sử dụng AI để chuyển đổi văn bản đơn giản thành nội dung hình ảnh có thể được học bởi bất kỳ ai.